Potrebujete účinne osloviť?

Nechcete už riskovať pokutu nelegálnym výlepom plagátov na nevhodných miestach?

Máme pre Vás riešenie - INFORMAČNÉ TABULE!

Ponúkame Vám exkluzívny a vysoko efektívny priestor pre Vašu propagáciu na informačných plochách, ktoré sú umiestnené na najfrekventovanejších miestach v meste Košice. Pokrývame centrálnu zónu mesta, ale aj priestor mestských častí STARÉ MESTO, SEVER, JUH, TERASA a MIER.

INFORMAČNÉ PLOCHY - UMIESTNENIE:
Informačné plochy sú umiestnené okolo stĺpov verejného osvetlenia trakčných stĺpov tak, aby oslovili čo najširšiu skupinu obyvateľov i návštevníkov mesta. Nachádzajú sa v blízkosti zastávok mestskej hromadnej dopravy, veľkých obchodných reťazcov, základných, stredných a vysokých škôl, internátov, nemocníc, kultúrnych inštitúcií, podnikateľských centier. Nájdete ich aj na autobusovej a železničnej stanici, pri obchodných a kultúrnych centrách.

INFORMAČNÉ PLOCHY - CIEĽ:
Informovať širokú verejnosť o aktivitách Vašej spoločnosti, programoch divadelných a filmových predstavení, koncertoch, festivaloch, iných kultúrných a športových podujatiach, ponúkaných službách a akciách v centre mesta i v ďalších mestských častiach.

INFORMAČNÉ PLOCHY - REALIZÁCIA:
Pre Vašu kampaň si môžete vybrať plochy v ľubovoľnom množstve, od jedného kusu až po všetky, ktoré sú vo Vami vybranom termíne k dispozícii. Po výbere voľných informačných plôch a zaslaní objednávky nám predložíte Vaše vlastné informačné materiály alebo Vám ich vyrobíme na mieru podľa Vašich požiadaviek. Vašu objednávku sme schopní zrealizovať do 24 hodín od jej zadania. Doba umiestnenia plagátov závisí od Vašich požiadaviek, minimálna doba zverejnenia je však 1 týždeň (7 dní).

INFORMAČNÉ PLOCHY - VÝHODY:
- široké pokrytie územia mesta
- najúčinnejšie oslovenie širokej verejnosti, ktorá sa pohybuje po meste pešo
- najvýhodnejšia forma propagácie v pomere cena/účinnosť
- možnosť lokálnej prezentácie informácií
- vysoká sledovanosť a mimoriadna efektivita vložených investícií
- estetickosť riešenia a prístupnosť pre všetky skupiny obyvateľstva
- pravidelná kontrola a údržba plôch